Sở Nội vụ: Kiểm tra công tác tổng điều tra cơ sở hành chính tại thành phố Cao Bằng

(Mic.gov.vn) - 

Chiều 15/4, đoàn công tác của Sở Nội vụ đã có buổi làm việc với thành phố Cao Bằng về công tác tổng điều tra cơ sở hành chính của thành phố Cao Bằng.


20210422-l1.jpg

Đoàn công tác của Sở Nội vụ làm việc với thành phố Cao Bằng về công tác tổng điều tra cơ sở hành chính

Đến nay, thành phố đã ban hành các văn bản để chuẩn bị và triển khai công tác tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trong toàn thành phố. Toàn thành phố có 31 đơn vị đã khai báo thông tin qua hình thức thu thập thông tin qua phiếu trực tuyến sử dụng internet (Web-form) và phiếu điện tử trên thiết bị điện tử di động (CAPI).

Tuy nhiên, đợt tổng điều tra lần này thực hiện theo phương pháp trực tuyến, vì vậy, qua thực hiện, công tác điều tra các cơ sở hành chính của thành phố vẫn gặp phải một số khó khăn, như: Việc khai báo trên hệ thống còn gặp khó khăn do hệ thống chạy chậm, khi xử lý thông tin mất nhiều thời gian, việc hệ thống phản hồi các thông tin sau khi điền phiếu còn chậm dẫn tới công tác phê duyệt của giám sát viên không thuận lợi; một số phiếu điều tra chưa sát với thực tế, hiện trạng các cơ sở hành chính trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính thành phố kiến nghị Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cần nâng cấp hệ thống phần mềm thu thập thông tin, duyệt phiếu điều tra hoàn thiện hơn để việc thu thập thông tin diễn ra được thuận lợi và hoàn thành đúng theo kế hoạch. Đề nghị các đơn vị hành chính của thành phố tập trung hoàn thành công tác thu thập thông tin trên phiếu hành chính đúng thời gian quy định.

 

http://caobangtv.vn/

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)