TPHCM: Hơn 6.000 doanh nghiệp hoàn thành kê khai điều tra kinh tế 2021

(Mic.gov.vn) - 

UBND TPHCM vừa có Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính 2021.


20210302-l100.jpg

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Trong Chỉ thị nhấn mạnh, Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính có quy mô lớn, có tính chất phức tạp, phạm vi điều tra rộng liên quan đến nhiều đối tượng, có ý nghĩa quan trọng, thông tin thu thập làm cơ sở, phục vụ công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội các cấp, các ngành của Thành phố. Do đó, UBND TPHCM yêu cầu Cục Thống kê Thành phố đôn đốc các sở, ban ngành, Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện tốt công tác tổng điều tra trên địa bàn thành phố.

Đến thời điểm này, theo số liệu từ Cục Thống kê TPHCM, trong số hơn 12.300 doanh nghiệp, có hơn 6.000 doanh nghiệp đã hoàn thành kê khai, hơn 6.000 doanh nghiệp đang kê khai.

https://radio.voh.com.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)