Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Lễ phát động toàn dân nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

(Mic.gov.vn) - 

Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại Lễ phát động toàn dân nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.


20200319-pg1-BT--m.jpg

Những giọt nước nhỏ tạo lên biển lớn. Người Việt Nam chúng ta, mỗi khi chung sức, đồng lòng thì việc khó mấy cũng làm được. Những lúc khó khăn và thách thức là lúc thể hiện rõ nhất, là lúc hun đúc tinh thần và giá trị Việt Nam.

Covid-19 là thử thách lớn với tất cả chúng ta, và với cả nhân loại. Không một ai đứng ngoài thử thách này. Những ngày qua, toàn dân một lòng chống dịch. Việt Nam vẫn đang trong số những nước làm tốt nhất, được cả thế giới công nhận và đánh giá. Nhưng khó khăn vẫn ở phía trước. Chúng ta không chủ quan nhưng cũng không hoang mang. Hành động tốt nhất của mỗi chúng ta lúc này là hãy chung tay, chung sức và đồng lòng. Bằng cách nhắn tin ủng hộ qua số 1407, là chúng ta đã chung tay góp sức cho Việt Nam mạnh lên chống dịch.

Mỗi người 20.000 đồng, thì 1 triệu người đã là 20 tỷ đồng, 10 triệu người là 200 tỷ đồng và 100 triệu người Việt Nam sẽ là 2.000 tỷ đồng. Biển lớn luôn luôn và mãi mãi là từ những giọt nước nhỏ.

Covid rồi cũng sẽ qua đi, nhưng những thay đổi mà nó mang lại cho thế giới sẽ là rất lớn, và có những thay đổi mang tính thế kỷ. Chúng ta phải vượt qua Covid-19 và đón nhận những thay đổi đó. Không chỉ đón nhận mà còn phải tạo ra thay đổi. Một trạng thái bình thường mới sẽ xuất hiện. Một số quốc gia sẽ hồi phục nhanh và bứt phá vươn lên. Tất cả chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho cả hai: Chống dịch thành công và bứt phá vươn lên.

Hôm nay, mỗi chúng ta, tuỳ theo sức của mình, hãy bắt đầu góp một giọt nước nhỏ để tạo ra biển lớn. Với một niềm tin mãnh liệt rằng chúng ta, rằng nhân loại sẽ vượt qua đại dịch, rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn, rằng Việt Nam chúng ta sẽ hùng cường thịnh vượng.

Từ khóa: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, bài phát biểu, Covid-19, Việt Nam, hùng cường thịnh vượng, nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)