Hôm nay 29/1, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục thực hiện công tác nhân sự

(Mic.gov.vn) - 

Hôm nay 29/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc; theo chương trình, Đại hội sẽ dành cả ngày để thực hiện công tác nhân sự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và Đoàn Chủ tịch chủ trì.


20210129-l1.jpg

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đảng XIII

Trước đó, chiều 28-1, Đại hội đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

20210128-l2.jpg

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng XIII

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân  Phúc  khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà cho cả những thập niên tới, cho những thế hệ tương lai của đất nước. Trong đó, cùng với các nhiệm vụ khác theo chương trình, Đại hội có nhiệm vụ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm tới.


Theo hanoimoi.com.vn

Từ khóa: Đại hội Đảng, Đại hội XIII, Báo cáo chính trị, công tác nhân sự

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)