V/v trả lời kiến nghị của cử tri TP⋅ Hồ Chí Minh gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV


Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 386/BDN ngày 29/10/2020, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri phản ánh: Đề nghị Bộ TTTT kiên quyết xử lý các trường hợp tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, thông tin trên mạng có nội dung thiếu lành mạnh, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và gây bức xúc trong dư luận.

Sau khi nghiên cứu, Bộ TTTT có ý kiến trả lời như sau:

Cuộc chiến chống tin nhắn rác là cuộc chiến lâu dài, không chỉ Việt Nam mà ngay cả nhiều quốc gia trên thế giới cũng gặp vấn nạn này. Trong thời gian qua, Bộ TTTT đã quyết liệt chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông và áp dụng nhiều biện pháp quản lý và kỹ thuật để giải quyết triệt để tình trạng tin nhắn rác này.

Từ đầu năm 2020 đến nay, số lượng tin nhắn rác đã được các nhà mạng viễn thông chặn thành công là 242,97 triệu tin (bằng 2,14 lần so với cùng kỳ 2019). Số lượng phản ánh tin nhắn rác ghi nhận được là 44.431 lượt phản ánh, giảm 11,65% so với cùng kỳ năm 2019 (ghi nhận 50.291 lượt phản ánh).

Như vậy, có thể thấy công tác ngăn chặn tin nhắn rác đã có kết quả nhất định; điều này cho thấy các chính sách, biện pháp áp dụng (tuyên truyền, biện pháp kỹ thuật) trong công tác phòng chống, ngăn chặn tin nhắn rác đã phát huy hiệu quả.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác xử lý tin nhắn rác trên mạng viễn thông, Bộ TTTT đã chủ trì xây dựng và tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác cuộc gọi rác. Ngay sau khi Nghị định được ban hành, Bộ TTTT đã chỉ đạo các nhà mạng phối hợp triển khai các giải pháp nhằm hạn chế sự phát tán của tin nhắn rác, cuộc gọi rác như:

- Triển khai hệ thống phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác đã đi vào hoạt động, người dân đã có thể tiến hành phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác qua đầu số 5656 và website thongbaorac.ais.gov.vn. Các phản ánh của người dùng sẽ là cơ sở để thực hiện ngăn chặn các số điện thoại phát tán tin nhắn, cuộc gọi rác.

 - Triển khai hệ thống Danh sách không quảng cáo (National Do Not Call) qua đầu số 5656 và website khongquangcao.ais.gov.vn. Người dùng đã có thể đăng ký vào Danh sách không quảng cáo theo cú pháp: DK DNC gửi 5656. Theo đó, không cá nhân, doanh nghiệp quảng cáo nào được phép gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện quảng cáo vào các số điện thoại đã đăng ký trong danh sách này.

- Cấp tên định danh cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phải sử dụng tên định danh để nhắn tin, gọi điện quảng cáo. Không được sử dụng số điện thoại để nhắn tin, gọi điện quảng cáo.

- Yêu cầu các nhà mạng triển khai hệ thống cảnh báo cuộc gọi rác cho người dùng; các hệ thống kỹ thuật áp dụng các công nghệ tiên tiến như AI, bigdata để ngăn chặn hiệu quả tin nhắn rác, cuộc gọi rác. Hiệu quả chặn lọc tin nhắn rác của các hệ thống này lên tới 99%.

- Phối hợp với cơ quan công an thanh, kiểm tra để xử lý tin nhắn rác, cuộc gọi rác có nội dung ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

- Đôn đốc các địa phương tuyên truyền cho người dân, tổ chức quảng cáo hợp pháp; giám sát, xử lý các hành vi phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

Bộ TTTT đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm nhằm hạn chế tối đa sự phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

Cụ thể đã phối hợp với Sở TTTT thành phố Hà Nội xử lý vi phạm 03 tổ chức vi phạm gọi điện thoại quảng cáo sai quy định, 01 cá nhân thực hiện nhắn tin quảng cáo sai quy định, 01 tổ chức vi phạm hành vi “không gắn nhãn tin nhắn quảng cáo theo quy định”; đề nghị doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với 07 thuê bao điện thoại vi phạm nhắn tin quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo sai quy định.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh để trả lời cử tri./.


Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)