Hà Nội cung cấp thông tin cho báo chí qua email, mạng xã hội

(Mic.gov.vn) - 

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm, ngoài hình thức tổ chức họp báo, các cơ quan, đơn vị của thành phố có thể chủ động cung cấp thông tin cho báo chí qua email, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội… tạo điều kiện để các cơ quan báo chí phản ánh kịp thời, toàn diện, hiệu quả mọi mặt hoạt động của Thủ đô.


20210115-m01.jpg

Phó Chủ tịch Tp Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì cuộc họp về công tác tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày 14/1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí của UBND TP.

Thông tin tại cuộc họp, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Vũ Đăng Định cho biết: Văn phòng UBND TP đã xây dựng kế hoạch họp báo thông tin về kết quả công tác chỉ đạo điều hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP hằng tháng; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND TP chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức họp báo.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm cho biết, thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội, Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị của thành phố tổ chức tốt việc cung cấp thông tin cho báo chí; tạo điều kiện để các cơ quan báo chí phản ánh kịp thời, toàn diện, hiệu quả mọi mặt hoạt động của Thủ đô; đồng hành cùng thành phố trong triển khai các nhiệm vụ chính trị và tạo đồng thuận xã hội.

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, ngoài hình thức tổ chức họp báo, các cơ quan, đơn vị của thành phố có thể chủ động cung cấp thông tin cho báo chí qua email, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội… bảo đảm quyền được thông tin của cơ quan báo chí, bảo đảm các cơ quan báo chí hoạt động đúng pháp luật, đúng tôn chỉ, mục đích.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho biết, UBND TP sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ theo quy định, tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông, nội dung buổi họp báo sẽ thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội hằng tháng của Hà Nội và chủ đề được báo chí, dư luận xã hội quan tâm trong tháng.

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho rằng, bên cạnh việc tổ chức họp báo định kỳ, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND TP sẽ tham mưu UBND TP tổ chức họp báo đột xuất, chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin cho báo chí./.

 

Tin, ảnh: Phạm Cường

(Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)