Thông tin và Truyền thông Lào Cai: "Đoàn kết,kỷ cương,đổi mới, sáng tạo, sẵn sàng chuyển đổi số"

(Mic.gov.vn) - 

Khép lại năm 2020- năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, năm diễn ra đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI- ngành Thông tin và Truyền thông Lào Cai đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của ngành trong việc đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.


Thông tin và Truyền thông Lào Cai: “Đoàn kết - Kỷ cương - Chủ động - Sáng tạo"

Với chủ đề công tác “Đoàn kết - Kỷ cương - Chủ động - Sáng tạo", năm 2020, ngành Thông tin và Truyền thông Lào Cai đã vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành toàn diện, vượt mức các chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu được giao.

20210113-m02.jpg

Đại diện lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Sở Thông tin và Truyền thông

Dấu ấn nổi bật nhất trong năm 2020 là ngành Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách, văn bản chỉ đạo điều hành,… tạo môi trường pháp lý, thuận lợi cho việc chuyển đổi số, đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, thúc đẩy cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có nhiều chính sách quan trọng, có tính xuyên suốt như: Đề án số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025; Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai, phiên bản 2.0 và Kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Lào Cai, phiên bản 1.0; Quy định của UBND tỉnh về định mức kinh tế - kỹ thuật và bộ đơn giá sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, truyền thông đa nền tảng sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh... Tỉnh Lào Cai là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành đầy đủ bộ định mức và đơn giá đặt hàng Đài Phát thanh ‑ Truyền hình tỉnh.

Đặc biệt, chương trình chuyển đổi số được đánh giá là một trong 10 vấn đề, sự kiện nổi bật của tỉnh Lào Cai năm 2020. Chương trình được triển khai nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển Chính phủ số với việc đưa vào hoạt động các hệ thống, nền tảng, ứng dụng:Trung tâm Phục vụ hành chính công; khởi độngTrung tâm Điều hành thông minh (IOC); triển khai nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu - LGSP, hệ thống đăng nhập một lần - SSO của tỉnh; phần mềm quản lý, báo cáo chỉ tiêu KT-XH tỉnh Lào Cai và phần mềm theo dõi giải quyết kiến nghị cử tri đã góp phần tạo chuyển biến, đột phá trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại.

Cũng trong năm 2020, ngành Thông tin và Truyền thông đã triển khai đồng bộ các giải pháp thông tin- truyền thông như ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, tác nghiệp, truyền thông, y tế, giáo dục, thanh toán trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo; phát hiện, xử lý thông tin sai sự thật về dịch bệnh; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền;...nhằm góp phần hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Lào Cai là tỉnh miền núi phía Bắc thứ hai có tiến bộ rõ rệt, liên tục tăng bậc trên bảng xếp hạng tỷ lệ người dùng Bluezone; là tỉnh tiên phong trong việc ngăn chặn hiệu quả các thông tin sai sự thật, đồng thời lan tỏa những thông tin chính thống, tích cực về tình hình dịch bệnh đã giúp tâm lý của người dân trong tỉnh ổn định, không bị ảnh hưởng. Qua đó, góp phần ổn định xã hội để các cấp chính quyền tập trung mọi nguồn lực vào công tác phòng chống dịch.

Các hoạt động thông tin,báo chí,xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin điện tử, thông tin cơ sở cũng đã có những kết quả nổi bật, điển hình là triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/HĐND ngày 10/7/2019 về hỗ trợ thiết bị nghe ‑ xem cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai; triển khai công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh an toàn thông tin, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân trong dịp diễn ra đại hội đảng các cấp; tổ chức thành công Hội thi liên hoan phát thanh với chủ đề “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai” lần thứ III - năm 2020 và chủ đề “An toàn giao thông”. Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, tạo được sự đồng thuận từ dư luận xã hội và góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh Lào Cai năng động, phát triển đến với nhân dân trong nước và thế giới.

Ngành Thông tin và Truyền thông Lào Cai vững tin bước năm mới

Phát huy những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, ngành Thông tin và Truyền thông Lào Cai quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

20210113-m03.jpg

 Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông- Đại hội Đảng cơ sở đầu tiên ở Lào Cai ứng dụng 4.0 không giấy tờ

Sở Thông tin và Truyền thông xác định chủ đề công tác của năm 2021 là "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, sẵn sàng chuyển đổi số". Trọng tâm là tham mưu với tỉnh ban hành các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực nhằm phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông, hạ tầng số đồng bộ phục vụ cho phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh - truyền hình, thông tin đối ngoại, thông tin điện tử. Cụ thể:

Về chuyển đổi số: Thúc đẩy phát triển hạ tầng mạng viễn thông thế hệ mới làm nền tảng phục vụ cho chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Xây dựng, phát triển Trung tâm mạng thông tin của tỉnh đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn Trung tâm dữ liệu cấp độ 3. Xây dựng, phát triển Trung tâm Điều hành thông minh phục vụ quản lý, điều hành tập trung, đồng bộ, kịp thời. Hoàn thành xây dựng hệ thống nền tảng kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP 2.0). Xây dựng nền tảng số, phát triển CSDL, hệ thống thông tin trong hệ thống chính trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phát triển đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm, địa bàn ưu tiên. Tiếp tục triển khai xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin cấp xã, phát triển nguồn nhân lực, trong đó ưu tiên phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng số đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chú trọng đến chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.Tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp chuyển đổi số, đặc biệt là sử dụng các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp từ việc xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh.

Phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông theo hướng hiện đại, đồng bộ, bảo đảm bưu chính là nền tảng thúc đẩy phát triển thương mại điện tử. Chuyển dịch hạ tầng viễn thông thành hạ tầng ICT để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của tỉnh. Nâng cao năng lực hạ tầng bưu chính làm nền tảng phát triển thương mại điện tử, sự tham gia của doanh nghiệp bưu chính vào triển khai dịch vụ công trực tuyến....

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về báo chí, thông tin cơ sở, xuất bản, in, phát hành; tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại, tập trung quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh Lào Cai đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Phát huy vai trò của báo chí, tuyên truyền trong đấu tranh với nạn tin giả, tin xấu, độc trên không gian mạng. Theo dõi, nắm bắt kịp thời thông tin trên báo chí, trên mạng xã hội, xử lý kịp thời các vấn đề nhạy cảm, những vụ việc nổi cộm, bức xúc trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng, đổi mới công nghệ, kết hợp các loại hình thông tin, truyền thông nhằm thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ thông tin của nhân dân giữa các khu vực.

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân năm mới, ngành Thông tin và Truyền thông tự tin bước vào thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 - 01/10/2021)./.

Vũ Hùng Dũng- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)