V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV


Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 386/BDN ngày 29/10/2020, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri phản ánh:Hiện nay, việc thực thi việc thu phí cấp mới, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng chưa được triển khai vì không có văn bản hướng dẫn thực hiện. Đề nghị Bộ TTTT có văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung này.

Sau khi nghiên cứu, Bộ TTTT có ý kiến trả lời như sau:

Ngày 15/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trong đó có nội dung quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Tuy nhiên, khi xây dựng Luật Phí và Lệ phí năm 2015, quy định về phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã không đưa vào danh mục Phí, Lệ phí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Vì vậy, Bộ TTTT đề nghị các địa phương căn cứ theo quy định của Luật Phí và lệ phí để thực hiện cho phù hợp.

Hiện nay, Bộ TTTT đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP. Vì vậy, Bộ TTTT sẽ lưu ý bỏ nội dung này trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninhđể trả lời cử tri./.


Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)