V/v trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV


Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)