V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 8, QH khóa XIV


Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )