Ký kết Chương trình phối hợp triển khai kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020-2030

(Mic.gov.vn) - 

Chiều 2/12/2020, tại Hà Nội, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT) phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên tổ chức Lễ công bố và ký kết chương trình phối hợp triển khai kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020-2030, theo hướng xã hội hóa, trong thời gian 5 năm (2020 - 2025).


Tới dự và chứng kiến Lễ ký kết có các Thứ trưởng Bộ TT&TT: Hoàng Vĩnh Bảo và Phạm Anh Tuấn; tham dự có lãnh đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành; Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Vietnam Post; Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên...

20201202-l20.jpg

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo  phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh: Trong tiến trình phát triển xã hội, sách luôn giữ vai trò quan trọng đối với việc lưu giữ, truyền bá trí thức, xây dựng nền tảng tư tưởng, văn hoá, đạo đức xã hội.
 
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho biết: Chương trình phối hợp triển khai kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020-2030, theo hướng xã hội hóa, trong thời gian 5 năm (2020 - 2025) nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của đọc sách đối với việc nghiên cứu, giáo dục và hình thành nhân cách con người và triển khai nhiệm vụ tại Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 
Đồng thời, thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, ngày 14/11/2019, Bộ TT&TT đã thông qua Đề án Chương trình sách Quốc gia phục vụ phát triển văn hóa đọc giai đoạn 2020-2025 thực hiện theo phương thức xã hội hóa; đồng thời ban hành Kế hoạch triển khai Đề án này, giao cho Cục Xuất bản, In và Phát hành chủ trì, phối hợp với Vietnam Post, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên thực hiện xuất bản theo hình thức xã hội hóa các đầu sách giá trị, cung cấp cho các điểm bưu điện văn hóa xã trên cả nước.
 
20201202-l21.jpg
 
20201202-l22.jpg
 
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn chứng kiến Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Cục Xuất bản, In và Phát hành, Vietnam Post, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên về kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020-2030
 
Cũng theo Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, giai đoạn đầu, từ 2020-2025, chương trình dự kiến xuất bản 30 đầu sách đưa đến 13.000 điểm bưu điện văn hóa xã, trong đó năm 2020 (năm thí điểm), sẽ giao cho Nhà Xuất bản TT&TT xuất bản 06 đầu sách đưa đến 4.000 điểm bưu điện văn hoá xã; đồng thời giao cho Vietnam Post nghiên cứu xây dựng và phát triển mô hình cà phê sách của Trung Nguyên tại các điểm giao dịch của Vietnam Post tại 63 tỉnh/thành phố trong cả nước.
 
Trong giai đoạn 2 từ năm 2022 – 2023, tiếp tục in mỗi đầu sách 4.000 bản (trong 30 cuốn sách thực hiện ở giai đoạn 1) và tiếp tục chuyển giao đến 4.000 điểm giao dịch trên toàn quốc, chuyển các sách đã in sang phiên bản sách điện tử để phát hành đến các điểm giao dịch; giai đoạn 3 từ năm 2024-2025, in mỗi đầu sách 5.000 bản và tiếp tục chuyển giao đến các điểm giao dịch của Vietnam Post và các điểm phát hành khác, đồng thời tiếp tục triển khai mở rộng phát hành phiên bản điện tử.
 
20201202-l24.jpg
 
 
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Xuất bản, In và Phát hành và Vietnam Post 
 
20201202-l25.jpg
 
 
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn chứng kiến Lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Nhà Xuất bản TT&TT, Vietnam Post và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên về kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020-2030
 
"Dù số lượng sách chưa nhiều nhưng sự kết hợp này đánh dấu một phương thức mới trong việc triển khai chủ trương xã hội hoá hoạt động xuất bản, huy động nguồn lực xã hội vào phát triển văn hoá đọc. Bộ TT&TT tin tưởng rằng, với sự chung tay, góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân, phong trào đọc sách trong cộng đồng sẽ ngày càng phát triển để qua đó từng bước xây dựng và phát triển được thói quen đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân, không chỉ ở thành phố, đô thị mà còn lan tỏa ra vùng nông thôn", Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nêu rõ.
 
20201202-l26.jpg
 
 
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn trao tặng sách xuất bản thuộc Chương trình cho đại diện các điểm bưu điện văn hóa xã
 
Từ các tủ sách ban đầu phục vụ các điểm bưu điểm văn hóa xã, Chương trinh sẽ nhân rộng các điểm phục vụ bạn đọc, đồng thời luân chuyển sách tới các hệ thống thư viện công cộng, hệ thống thư viện chuyên ngành, hệ thống thư viện, tủ sách thuộc các cơ quan, đoàn thể, gia đình, dòng họ... để phát huy hiệu quả, giá trị của các tủ sách và nâng mức độ thụ hưởng văn hóa đọc trong cộng đồng. Đồng hành với chương trình, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ hỗ trợ vận chuyển sách đến các điểm giao dịch tại 63 tỉnh thành trong cả nước và hỗ trợ cơ sở vật chất, nhân lực vận hành hệ thống tủ sách tại các bưu cục...
 

Bích Khuê

Từ khóa: Bộ TT&TT, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, văn hóa đọc, bưu điện văn hóa xã, sách, ký kết

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 6)