Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020 của Cục Thông tin đối ngoại

(Mic.gov.vn) - 

Thông báo số 28/TB-TTĐN ngày 30/11/2020 của Cục Thông tin đối ngoại.


Vui lòng xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)