Thông báo về việc tuyển dụng công chức đợt 1, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

(Mic.gov.vn) - 

Thông báo số 37/TB-PTTH&TTĐT ngày 12/10/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.


Nội dung chi tiết vui lòng xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Cục PTTH&TTĐT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)