Thông báo kết quả thi tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020 của Cục Thông tin đối ngoại

(Mic.gov.vn) - 

Thông báo số 25/TB-TTĐN ngày 08/10/2020 của Cục Thông tin đối ngoại.


Nội dung chi tiết vui lòng xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Cục Thông tin đối ngoại

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)