Xử phạt hành chính Công ty TNHH Đầu tư Thương mại in Hồng Đức

(Mic.gov.vn) - 

Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT) vừa ban hành quyết định số 93/QĐ-XBVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Đầu tư Thương mại in Hồng Đức (địa chỉ chính tại số nhà 59 xóm Trên, thôn Đại Từ, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội).


Theo quyết định trên, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại in Hồng Đức thực hiện in 05 xuất bản phẩm liên kết không đúng nội dung bản thảo đã được Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên NXB Hà Nội ký duyệt với mức phạt 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng); Công ty TNHH Đầu tư Thương mại in Hồng Đức không nộp 08 xuất bản phẩm liên kết cho Công ty TNHH một thành viên NXB Hà Nội để nộp lưu chiểu theo quy định với mức tiền phạt 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng). Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại in Hồng Đức là 22.000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng).

Cũng theo quyết định trên giao cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại in Hồng Đức để chấp hành trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt này. Đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Thương mại in Hồng Đức phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Đầu tư Thương mại in Hồng Đức không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
 
Mặt khác, cũng theo quyết định trên, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại in Hồng Đức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định xử phạt này theo quy định của pháp luật.
 
 
 

PV

Từ khóa: Cục Xuất bản, Bộ TT&TT, xử phạt vi phạm hành chính

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)