Quảng Bình: Huy động hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới

(Mic.gov.vn) - 

 Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Bình cho biết, tính đến hết quý II năm 2020, toàn tỉnh đã huy động hơn 1.104,5 tỷ đồng để xây dựng mới, nâng cấp gần 93km đường giao thông nông thôn.


20200923-l4.jpg

Diện mạo Nông thôn mới tại tỉnh Quảng Bình có nhiều khởi sắc

Do dịch bệnh Covid-19 phức tạp, kéo dài khiến việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại tỉnh Quảng Bình cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm cao của các cấp chính quyền và người dân trên địa bàn tỉnh, chương trình xây dựng Nông thôn mới vẫn diễn ra sôi nổi, tổng nguồn vốn huy động trong các tháng đầu năm 2020 hơn 1.104,5 tỷ đồng.

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Bình, đến nay, toàn tỉnh đã có 69 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, chiếm 53,9%. Trong đó, có 28 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 22 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 9 xã đạt từ 5-9 tiêu chí; 26 vườn mẫu và 1 khu dân cư kiểu mẫu được UBND huyện công nhận; 1 vườn hộ và 1 khu dân cư đang làm thủ tục đề nghị công nhận vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.

Từ nguồn vốn này, UBND tỉnh Quảng Bình đã cho xây dựng mới, nâng cấp gần 93km đường giao thông các loại; 62 công trình giao thông; hơn 50,3km kênh mương; 2,33km kè; xây mới 30 phòng học, phòng chức năng cho các Trường Trung học cơ sở, 24 phòng học cho các trường Mầm non và 44 công trình trường học khác.
 
Triển khai xây dựng 7km đường hoa, 16 công trình cơ sở vật chất văn hóa xã, thôn, xây dựng, nâng cấp 1 tuyến đèn chiếu sáng đường liên xã dài hơn 2,5km. Nhiều công trình dân sinh khác như: Chợ, trạm y tế, công trình nước sạch cũng đã nâng cấp, cải tạo.
 
Các tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội đều có số xã đạt chuẩn tương đối cao, cụ thể: có 4/8 tiêu chí có tỷ lệ đạt chuẩn trên 90%; 4/8 tiêu chí còn lại có tỷ lệ đạt chuẩn từ 65% trở lên. Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cho 42/49 sản phẩm, đưa sản phẩm được đánh giá, phân hạng giai đoạn 2018 - 2020 lên 70 sản phẩm; tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, tổ chức đánh giá cho 42 sản phẩm OCOP.
 
Hiện, các địa phương đang phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ có 25 khu dân cư kiểu mẫu, 147 vườn mẫu; có thêm 14 xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; 12 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 3 xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.
 
Theo đánh giá của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Bình, khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng Nông thôn mới giữa các địa phương còn khá lớn, trong khi nhiều xã đã chuyển sang giai đoạn xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu thì một số xã có số tiêu chí đạt rất thấp (chỉ đạt 5 - 6 tiêu chí).
 
Để đạt mục tiêu đề ra trong năm 2020, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường triển khai thực hiện chương trình, tổ chức kiểm tra và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh.
 
Hướng dẫn các xã thực hiện tiêu chí chưa đạt, tăng cường củng cố các tiêu chí đã đạt; ưu tiên phê duyệt thủ tục liên quan để các xã sớm về đích theo mục tiêu đề ra.Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã bố trí vốn ngân sách xã và nguồn hợp pháp khác; cân đối hỗ trợ ngân sách cấp huyện để xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong năm 2020, tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng.
 
Hướng dẫn, kiểm tra các xã trong việc triển khai thực hiện chương trình, nhất là việc huy động, phân bổ, sử dụng nguồn vốn thực hiện; việc triển khai thực hiện cơ chế đặc thù trong xây dựng Nông thôn mới.
 
Tập trung rà soát mục tiêu của giai đoạn 2016-2020 để hoàn thành; chủ động bắt tay vào xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo hướng rõ mục tiêu, rõ việc, gắn sát với điều kiện thực tiễn.

Doãn Mạnh

Từ khóa: Quảng Bình, Nông thôn mới, huy động nguồn lực, xã hội hóa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)