Về việc điều chỉnh số điện thoại tiếp nhận, xử lý thông tin về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả


Địa chỉ tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

- Địa chỉ tiếp nhận: Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
- Điện thoại: 0833.247.389 (thay thế só điện thoại: 024-35563854).
 
- Email: BCD389TTTT@mic.gov.vn
.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)