Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020 của Cục Thông tin đối ngoại

(Mic.gov.vn) - 

Thông báo số 20/TB-TTĐN ngày 14/9/2020 của Cục Thông tin đối ngoại.


Nội dung chi tiết vui lòng xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Cục Thông tin đối ngoại

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)