Bắc Ninh: 6 xã thực hiện ký số văn bản điện tử thay ký văn bản giấy

(Mic.gov.vn) - 

Hiện có 6 xã thuộc UBND huyện Lương tài gồm: Lai Hạ, Minh Tân, Phú Hòa, Phú Lương, Tân Lãng, Trừng Xá là các xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiên phong thực hiện tạo lập hồ sơ công việc ký số văn bản điện tử đối với lãnh đạo thay cho việc ký văn bản giấy.


20200908-l2.jpg

Trong năm 2019, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành việc gửi nhận văn bản điên tử liên thông 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 28/2018/QĐ-Tg ngày 17/7/2018; đến nay 95% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh được hoàn toàn dưới dạng điện tử.

Năm 2020, Bắc Ninh triển khai việc tạo lập hồ sơ công việc ký số văn bản điện tử đối với lãnh đạo thay cho việc ký văn bản giấy. Theo đó, 97% cơ quan cấp tỉnh; 100% UBND cấp huyện đã thực hiện.
 
Đối với cấp xã việc triển khai thực hiện còn chậm do có nhiều khó khăn như: thiếu cơ sở vật chất, nhân lực có trình độ công nghệ thông tin… đến thời điểm này, toàn tỉnh mới chỉ có 6 xã của UBND huyện Lương tài gồm: UBND xã Lai Hạ, xã Minh Tân, xã Phú Hòa, xã Phú Lương, xã Tân Lãng, xã Trừng Xá đã thực hiện tạo lập hồ sơ công việc ký số văn bản điện tử đối với lãnh đạo thay cho việc ký văn bản giấy.
 
Việc tạo lập hồ sơ công việc ký số văn bản điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành góp phần giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời; giúp tiết kiệm thời gian, kinh phí, từng bước hiện đại hóa hành chính, cải cách hành chính của tỉnh, hướng Bắc Ninh trở thành thành phố thông minh trong tương lai. 

Ngô Quang Phát (Sở TT&TT Bắc Ninh)

Từ khóa: Bắc Ninh, Sở TT&TT, chữ ký số, chính quyền điện tử, đô thị thông minh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)