V/v xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Hoài Nam


Ngày 19/8/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được văn bản số 6885/VPCP-KSTT về việc xử lý phản ánh, kiến nghị của ông/bà Nguyễn Hoài Nam (Địa chỉ: Cột 3, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
 
Ngay sau khi nhận được kiến nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra tất cả các khâu liên quan để làm rõ nội dung kiến nghị của ông/bà Nguyễn Hoài Nam.
 
Nội dung chi tiết vui lòng xem tại tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)