Cổng dữ liệu quốc gia cung cấp bức tranh tổng thể về dữ liệu của cơ quan nhà nước

(Mic.gov.vn) - 

Chiều ngày 31/8/2020, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã chính thức tổ chức Lễ khởi động Cổng dữ liệu quốc gia sau một thời gian xây dựng và thử nghiệm. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã đến tham dự và phát biểu. 


Tham dự lễ khởi động có lãnh đạo đại diện các đơn vị: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện cơ quan chuyên trách CNTT của một số Bộ ngành, Sở TT&TT các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tại các điểm cầu Hội nghị trực tuyến, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

20200831-pg1-TTH.jpg
 
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại buổi lễ
 
Tại buổi lễ, ông Đỗ Công Anh, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, đơn vị chủ trì xây dựng Cổng dữ liệu quốc gia cho biết, thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT đã phối hợp với các các cơ quan có liên quan xây dựng Cổng dữ liệu quốc gia. Cổng dữ liệu quốc gia là điểm đầu mối truy cập thông tin, dữ liệu trên mạng Internet phục vụ việc công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước; cung cấp các tài liệu, dịch vụ, công cụ, ứng dụng xử lý, khai thác dữ liệu được công bố bởi các cơ quan nhà nước.
 
Trong giai đoạn đầu, Bộ TT&TT sẽ xây dựng và ra mắt một số phân hệ cơ bản của hệ thống bao gồm đăng tải thông tin về hiện trạng dữ liệu trong cơ quan nhà nước, phân hệ dữ liệu mở của cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó Cổng cũng kết nối tích hợp một số nền tảng như bản đồ số Vmap, mã địa chỉ bưu chính Vpostcode... nhằm tăng tiện ích, hỗ trợ người dùng ở mức tối ưu nhất. Đây là bước khởi đầu cho việc phát triển, xây dựng Cổng, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng từng phân hệ và thành phần của Cổng để Cổng sẽ là công cụ, là nền tảng và đóng vai trò đắc lực thực hiện chủ trương dữ liệu là cốt lõi, là nền tảng trong phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu.
 
20200831-pg1-khoidong2.jpg
 
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng và các đại biểu khách mời thực hiện nghi thức Khởi động Cổng dữ liệu quốc gia
 
Cũng theo đại diện Cục Tin học hóa, trong Báo cáo của Liên hiệp quốc về xếp hạng Chính phủ điện tử, lần đầu tiên bổ sung chỉ số về dữ liệu mở của chính phủ (OGDI), trong đó Việt Nam xếp thứ 97/193 về OGDI, ở Đông Nam Á xếp thứ  6/11, thuộc nhóm Trung bình.
 
Quản trị dữ liệu được đánh giá là một trong chín trụ cột quan trọng của Chính phủ số để bảo đảm quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở để phát triển kinh tế xã hội.
 
Về vai trò của Cổng dữ liệu quốc gia, đại diện Cục Tin học hóa nhận định, Cổng sẽ góp phần minh bạch về dữ liệu, dữ liệu không chỉ truy cập được, xem được mà còn được chia sẻ và tái sử dụng. Minh bạch dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước với nhau, minh bạch với người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, Cổng dữ liệu quốc gia còn cung cấp bức tranh tổng thể về dữ liệu của cơ quan nhà nước, công bố Chiến lược, Kế hoạch, Kiến trúc, Tiêu chuẩn,… về dữ liệu của mỗi ngành .Ngành nào đang có CSDL gì, đã hoàn thiện chưa, đã chia sẻ trong nội bộ ngành và ra ngoài ngành hay chưa?
 
Về danh mục dữ liệu dùng chung, cần bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất về dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, giải pháp phục vụ chính phủ số.
 
Dữ liệu mở sẽ góp phần tăng cường sự minh bạch, thúc đẩy sáng tạo, hỗ trợ DN công nghệ số, đặc biệt là doanh nghiệp về AI, doanh nghiệp start-up.
 
Về phương hướng phát triển, ông Đỗ Công Anh cho biết, Cổng dữ liệu quốc gia cần tiếp tục được hoàn thiện, tích hợp với các hệ thống khác để hình thành Hạ tầng dữ liệu quốc gia. Ngoài ra, cần sự chung tay hành động quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan nghiên cứu để tăng cường quản trị dữ liệu, thúc đẩy phát triển dữ liệu mở; Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam để cùng khai thác và cung cấp dữ liệu mở, từ đó tạo dựng hệ sinh thái dữ liệu trên Cổng dữ liệu quốc gia; Tăng cường hợp tác với các tổ chức dữ liệu mở trên thế giới để nâng cao vị thế, thứ hạng của Việt Nam.
 
20200831-pg1-kk.jpg
 
Đại diện các đơn vị thuộc Bộ TT&TT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký biên bản hợp tác về thúc đẩy dữ liệu mở và đồng hành trong việc xây dựng và triển khai hoàn thiện Cổng dữ liệu quốc gia. 
 
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho biết Việt Nam vừa qua được Liên hợp quốc xếp hạng thứ 86 về Chính phủ điện tử. Với sự nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương và với việc triển khai thành công Cổng dữ liệu quốc gia, chắc chắn xếp hạng về Chính phủ điện tử của Việt Nam trong thời gian tới sẽ được thăng hạng.

Thứ trưởng nhận định, hiện nay có ba cơ sở dữ liệu (CSDL) quan trọng nhất, đó là CSDL quốc gia về dân cư, CSDL quốc gia về đất đai và CSDL quốc gia về doanh nghiệp. CSDL quốc gia về doanh nghiệp cơ bản đã hoàn thành. CSDL quốc gia về dân cư đã được triển khai trong một năm qua và dự kiến hoàn thành vào năm 2021. Còn CSDL quốc gia về đất đai thì vẫn chậm, chưa đạt tiến độ. Thứ trưởng tin tưởng với sự quyết liệt triển khai ba CSDL quốc gia này, Cổng dữ liệu quốc gia data.gov.vn và với sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội, các CSDL quốc gia được chia sẻ lên Cổng và mở một số dữ liệu, chúng ta sẽ có một bước tiến dài về Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số. Cổng dữ liệu quốc gia sẽ trở thành nền tảng quan trọng hỗ trợ cho các Bộ, ngành, địa phương trong chia sẻ dữ liệu phục vụ cộng đồng, người dân, doanh nghiệp, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số trong thời gian tới.
 
Tại Lễ khởi động, đại diện các đơn vị thuộc: Bộ TT&TT; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Y tế; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký biên bản hợp tác về thúc đẩy dữ liệu mở và đồng hành trong việc xây dựng và triển khai hoàn thiện Cổng dữ liệu quốc gia. Điều này thể hiện sự cam kết của các cơ quan nhà nước trong việc triển khai các hoạt động quản trị dữ liệu, cung cấp dữ liệu mở cho cộng đồng, xã hội. Đồng thời cũng thể hiện tính gắn kết, sự đồng hành giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức, doanh nghiệp trong công tác phối hợp thúc đẩy triển khai dữ liệu mở.
 
Cổng dữ liệu quốc gia trên mạng Internet có địa chỉ là https://data.gov.vn; Cổng dữ liệu mở thuộc Cổng dữ liệu quốc gia có địa chỉ là https://open.data.gov.vn. Người sử dụng cũng có thể sử dụng tài khoản PostID của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để truy cập Cổng dữ liệu quốc gia đối với những hạng mục cần định danh.

Giang Phạm

Từ khóa: Bộ TT&TT, chính thức tổ chức, khởi động Cổng dữ liệu quốc gia

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)