Vietnam Post hợp tác với Cục Tin học hóa triển khai chiến lược chuyển đổi số

(Mic.gov.vn) - 

Nhằm thúc đẩy nhận thức về chuyển đổi số, đưa các định hướng của chuyển đổi số vào thực tiễn tại doanh nghiệp, Cục Tin học hóa và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) vừa ký thỏa thuận hợp tác để xây dựng mô hình và phương thức chuyển đổi số tối ưu cho doanh nghiệp này.


2020821-u9.jpg

Thông qua hợp tác triển khai chuyển đổi số cho Vietnam Post, hai bên sẽ đưa ra các chiến lược triển khai, từ đó xây dựng hình mẫu thành công cho triển khai chuyển đổi số tại doanh nghiệp Việt Nam.

Theo đó, Cục Tin học hóa sẽ tư vấn các giải pháp chuyển đổi số, định hướng mô hình tổng thể, phương thức triển khai, các giải pháp để Vietnam Post thực hiện chuyển đổi số trong thời gian tới, đồng thời hỗ trợ Vietnam Post trong việc tham gia, triển khai một số dự án gắn với quá trình xây dựng Chính phủ số, đô thị thông minh…. Ngoài ra, Cục Tin học hóa cũng sẽ kết nối Vietnam Post với các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ hoặc uy tín để chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về chuyển đổi số và chuyển giao công nghệ trong đào tạo.
 
Chia sẻ về sự hợp tác của hai đơn vị, ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hóa cho biết Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông kì vọng rất nhiều vào sự phát triển của Vietnam Post trong thời gian tới. Điều này đòi hỏi quá trình chuyển đổi số của Việt Nam cần thêm nhiều nỗ lực hơn nữa. Gần đây, Cục Tin học hóa và Vietnam Post đã cùng đồng hành triển khai nhiều hoạt động, nhiều dự án lớn như nền tảng bản đồ số Vmap, nền tảng mã địa chỉ bưu chính Vpostcode, cổng dữ liệu quốc gia… Hai đơn vị chắc chắn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để cùng xây dựng và triển khai thành công lộ trình chuyển đổi số trong thời gian sớm nhất.
 
Ông Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khẳng định, việc chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ sống còn của Bưu điện Việt Nam. Thực tế, Vietnam Post đã triển khai chuyển đổi số từ khá sớm, thông qua việc triển khai các dự án, đề án gắn với Chính phủ điện tử, Chính phủ số và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên việc chuyển đổi số của Vietnam Post sẽ có nhiều đặc thù mang tính khác biệt, với sự phối hợp chặt chẽ của Cục Tin học hóa trong việc xây dựng chiến lược, giải pháp cụ thể, chắc chắn việc chuyển đổi số của Bưu điện Việt Nam sẽ sớm có nhiều kết quả, tiến tới thành công trong thời gian tới..
 

Thu Hương

Từ khóa: Bộ TT&TT, Cục Tin học hóa, Vietnam Post, chuyển đổi số.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)