V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi Thủ tướng Chính phủ trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV


Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được công văn số 5301/VPCP-QHĐP ngày 01/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi Thủ tướng Chính phủ trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV trong đó có 01 kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông, nội dung kiến nghị như sau:
 
Cử tri phản ánh:Cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp kiểm tra, xử lý các dịch vụ cho vay nặng lãi của các doanh nghiệp nước ngoài thuê người Việt Nam đứng tên hoạt động biến tướng "vay qua app" trên các thiết bị điện tử.
 
Sau khi nghiên cứu, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT)có ý kiến trả lời như sau:
 
Việc cung cấp dịch vụ cho vay nặng lãi của các doanh nghiệp nước ngoài thuê người Việt Nam đứng tên hoạt động biến tướng "vay qua app" trên các thiết bị điện tử trong hoạt động viễn thông làhành vi vi phạm,có dấu hiệu bị cấm theo quy định tại Điều 12 Luật Viễn thông, Điều 201 Bộ Luật hình sự.
 
Để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động bị cấm trong hoạt động viễn thông, Bộ TTTT đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, trong đó quy định:
 
- Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng dịch vụ viễn thông để thực hiện các hành vi bị cấm trong hoạt động viễn thông.
 
- Người vi phạm sẽ bị xử phạt bổ sung là: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.
 
Trong thời gian tới Bộ TTTT tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài Chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam tăng cường kiểm tra, xử lý các dịch vụ cho vay nặng lãi của các doanh nghiệp nước ngoài thuê người Việt Nam đứng tên hoạt động biến tướng "vay qua app" trên các thiết bị điện tử.
 
Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng, trân trọng gửi tới Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng để trả lời cử tri.

Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)