V/v giải quyết phản ánh của Công ty TNHH nông nghiệp xanh Bảo An

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 04/08/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được đơn phản ánh của Công ty TNHH nông nghiệp xanh Bảo An, tại địa chỉ xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, phản ánh về việc khách hàng gửi dịch vụ EMS có sử dụng mẫu phiếu gửi không thuộc dải số hiệu của bưu cục chấp nhận nên Giao dịch viên của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), không chấp nhận bưu gửi và đề nghị khách hàng viết lại vận đơn do đơn vị cung cấp.


Ngay sau khi nhận được kiến nghị, Vụ Bưu chính phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) để làm rõ kiến nghị của Công ty TNHH nông nghiệp xanh Bảo An.
 
Nội dung trả lời đơn phản ánh kiến nghị của Công ty TNHH nông nghiệp xanh Bảo An, vui lòng xem tại tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)