Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức đợt 2 năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương

(Mic.gov.vn) - 

Quyết định số 1040/QĐ-CBĐTW-HĐTT ngày 31/7/2020 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc tổ chức thi tuyển công chức đợt 2 năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương (kèm theo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ thi tuyển công chức đợt 2 năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương).

Thông báo số 1041/TB-CBĐTW-HĐTT ngày 31/7/2020 của Hội đồng Thi về việc tổ chức thi tuyển công chức đợt 2 năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương.
 

Nội dung các văn bản nêu trên vui lòng xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)