Thừa Thiên Huế: Triển khai Phương án vận chuyển, cung ứng hàng hóa phục vụ phòng chống dịch COVID-19

(Mic.gov.vn) - 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Công văn số 6830/UBND-CT ngày 01/8/2020 về việc triển khai phương án vận chuyển, cung ứng hàng hóa phục vụ phòng chống dịch COVID-19. 


20200803-l8.jpg

Thừa Thiên Huế triển khai Phương án vận chuyển, cung ứng hàng hóa  phục vụ phòng chống dịch COVID-19

Liên quan đến giải quyết việc vận chuyển, cung ứng hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu, vật tư... phục vụ cho sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch COVID-19 từ vùng có dịch vào tỉnh Thừa Thiên Huế và cho phép các phương tiện giao thông đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế. Kể từ 0h00 ngày 02/8/2020 tất cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa khi vào địa bàn tỉnh phải thực hiện đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/vantai và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mới được vào.

Đồng thời, yêu cầu các cá nhân, đơn vị, phương tiện thực hiện một số nội dung cụ thể sau:
 
Mọi phương tiện vận chuyển hàng hóa vào tỉnh Thừa Thiên Huế đều phải tiến hành đăng ký, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho phép, làm căn cứ đi qua các chốt kiểm tra và giám sát hành trình. Không được chở thêm người trên các phương tiện vận chuyển hàng hóa;
 
Các cá nhân, đơn vị có yêu cầu vận chuyển hàng hóa (sau đây gọi tắt là chủ nhận hàng) phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đăng ký cho phương tiện vận chuyển hàng hóa vào Thừa Thiên Huế và có trách nhiệm phối hợp cùng cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, giao nhận hàng, đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch, theo quy định;
 
Tất cả lái xe vận chuyển hàng hóa vào tỉnh Thừa Thiên Huế đều phải đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu phòng chống dịch của chính quyền, cơ quan chức năng, đặc biệt phải thường xuyên đeo khẩu trang; không dừng xe dọc đường; không tiếp xúc gần với bất cứ người dân địa phương nào trong suốt thời gian lưu lại tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Vui lòng xem chi tiết văn bản tại: https://bit.ly/3k3MsSf

Võ Quang Huy (Sở TT&TT Thừa Thiên Huế)

Từ khóa: Thừa Thiên Huế phương án vận chuyển, cung ứng hàng hóa, phòng chống dịch COVID-19

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)