Đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới biển

(Mic.gov.vn) - 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới đã làm chuyển biến nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, nhân dân về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu vực biên giới biển (BGB).


 Kết quả đạt được

Các mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự khu vực BGB ngày càng phong phú, đa dạng. Hoạt động của các tổ tàu thuyền đoàn kết giúp đỡ, tương trợ nhau trong quá trình khai thác, đánh bắt thủy sản, cứu hộ cứu nạn trên biển và tham gia bảo vệ chủ quyền các vùng biển. Tiêu biểu có Tổ tàu thuyền Tiến đoàn kết 2, ngư dân Huỳnh Văn Hoàng - tàu Hoàng Yến…; hoạt động của các đội bảo vệ các hợp tác xã thủy sản vừa bảo vệ nguồn lợi thiên nhiên, vừa tham gia nắm và phản ánh tình hình ven biển; hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, kéo giảm tội phạm của các đội dân phòng, tổ tự quản an ninh trật tự như: Đội Dân phòng ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức; Đội dân phòng Ấp 2, xã Bình Thắng; Đội dân phòng ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận.
 
20200701-l39.jpg
 
Tàu cá của ngư dân xã Bình Thắng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển.
 
Hoạt động giữ gìn bình yên xóm ấp, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm của các hộ gia đình và cá nhân, tiêu biểu có hộ ông Huỳnh Ngọc Chung (Thới Thuận). Việc lựa chọn, tổ chức đăng ký của các cá nhân trong thực hiện Chỉ thị số 01 được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định. Các tập thể, hộ gia đình và cá nhân tham gia đều được lựa chọn đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn và tự nguyện đăng ký nội dung tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
 
Công tác bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc luôn được nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng, nhất là Đồn Biên phòng Cửa Đại. Ngư dân luôn bám biển để vừa khai thác đánh bắt thủy sản, vừa giữ gìn chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Các hoạt động tham gia phòng chống tội phạm, xâm phạm an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển được chú trọng; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an toàn địa bàn trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, các ngày lễ, Tết…
 
Quần chúng nhân dân đã cung cấp cho các lực lượng chức năng 479 nguồn tin có giá trị, giúp công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững. Các hoạt động tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở khu vực BGB đạt hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên vận động, hướng dẫn ngư dân khai thác đánh bắt theo tổ, đội để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhau khi có tai nạn, thiên tai trên biển.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
 
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được trách nhiệm, quyền lợi trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nâng cao nhận thức chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; thực hiện tốt công tác phối hợp theo Kế hoạch số 170 của UBND huyện, gắn việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện.
 
Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã BGB triển khai đến tập thể, các hộ gia đình và cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho các xã BGB. Vận động các chủ tàu, thuyền trưởng viết cam kết không khai thác thủy sản xâm phạm vùng biển nước ngoài, khai thác hải sản trái phép. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Theo dõi kết quả các tập thể, hộ gia đình, cá nhân đã ký kết có thành tích trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia để có chế độ, chính sách, biểu dương, khen thưởng kịp thời nhằm động viên phong trào.
 
Tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được trách nhiệm, quyền lợi trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nâng cao nhận thức chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bài, ảnh: Công Lý

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)