Phú Vang: Đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế biển đầm phá

(Mic.gov.vn) - 

 Hội nghị Huyện ủy Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) lần thứ 15, khóa XIV (mở rộng) diễn ra ngày 10/12.


 Hội nghị đánh giá giữa kỳ 5 năm 2016-2020, tình hình nhiệm vụ năm 2018, thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019, chương trình công tác của Huyện ủy và Ban thường vụ Huyện ủy, chương trình kiểm tra giám sát năm 2019…

20200624-l16.jpg

Phát triển kinh tế biển tiếp tục là nhiệm vụ chủ yếu ở Phú Vang thời gian tới. Ảnh: L.Thọ

Nghị quyết về phát triển nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2019 với chủ đề “Đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế biển, đầm phá”. Các chỉ tiêu chủ yếu: Giá trị sản xuất 5.415,8 tỷ đồng; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 32.100 tấn; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng thêm 2.697 tỷ đồng… Tiếp tục triển khai 3 chương trình trọng điểm do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV đề ra là nâng cấp và phát triển đô thị ở các thị trấn, xã trọng điểm; Xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế biển, đầm phá và bảo vệ môi trường; Giáo dục và đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
 
Nhiệm vụ giải pháp trọng tâm là tập trung huy động tối đa các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân để đầu tư phát triển sản xuất, ưu tiên cho phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế biển đầm phá. Cụ thể như: Lập kế hoạch đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Thuận An; lập danh mục đầu tư để xin vốn trung ương, tỉnh đầu tư hạ tầng và xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp, cơ sở đầu tư nhà máy, xưởng sản xuất đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, sản xuất chế biến hàng thủy sản…
 
Giai đoạn 2016-2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,6%/năm, vượt kế hoạch đề ra (11,45%/năm). Quy mô nền kinh tế tăng khá, từ 3,496 tỷ đồng năm 2015 lên 4.859 tỷ đồng năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm còn 5,64%, giảm 1,9% so với năm 2016.
 
Dịch vụ ước thực hiện năm 2018 đạt 2.059 tỷ đồng, đạt 100,3% so với kế hoạch, tăng 16,3% so với cùng kỳ nhờ dịch vụ du lịch khởi sắc trở lại với lượt khách tăng so với những năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.621 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ.

Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)