Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 cơ quan Cục Viễn thông

(Mic.gov.vn) - 

Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Ngành hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020: Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ngày 18/6/2020, Cục Viễn thông long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến giai đoạn 2015-2020. Hội nghị nhằm đánh giá tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm giai đoạn 2015-2020 và biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và đề ra phương hướng, nội dung, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua 5 năm giai đoạn 2020-2025.


20200618-Nam-4.jpg
 
Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020-2025 của đơn vị. Xác định tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng và thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “ Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” và “ Thi đua là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới…” trong 5 năm qua công tác thi đua, khen thưởng được xác định là công cụ hữu hiệu đắc lực nhất, là động lực chính trị, tinh thần mạnh mẽ để động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Cục phát huy tinh thần sang tạo, vượt mọi khó khăn, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch, chương trình công tác của Cục, đặc biệt hướng phong trào thi đua vào hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, là việc làm thường xuyên, gắn liền công tác thi đua với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, của từng năm để khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
20200618-Nam-5.jpg
 
Trong 5 năm qua, Cục Viễn thông đã phát động nhiều chương trình thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của Ngành, của đất nước theo các mục tiêu và nội dung do Bộ TT&TT phát động. Nội dung các phong trào thi đua đã bám sát những mục tiêu, chương trình kế hoach công tác trọng tâm, trọng điểm của từng năm, từng giai đoạn.
 
Trong giai đoạn 2015-2020, Cục đã được tặng thưởng các danh hiệu sau: Năm 2015 và năm 2018 Cờ thi đua của Bộ TT&TT về thành tích dẫn đầu phong trào thi đua Bộ TT&TT. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT giai đoạn 2016-2017 và 2018-2019. Trong giai đoạn 2015-2020, 11 đơn vị thuộc Cục được tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ TT&TT, 02 đơn vị được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 04 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 02 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 04 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ TT&TT và tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT trong giai đoạn trên.
 
20200618-Nam-6.jpg
 
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Cường thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo, Công đoàn Cục viễn thông đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 tới các tập thể công chức, viên chức và người lao động nổ lực phấn đấu lập thành tích thiết thực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Cục Viễn thông ngày càng phát triển chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

P.V

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)