Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 6/5, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Quảng Nam tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam đã đến dự.


20200608-Nam-11.jpg
Toàn cảnh Đại hội
Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi ủy Chi bộ sở TT&TT đã có nhiều cố gắng, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát nghị quyết của cấp ủy cấp trên, vận dụng linh hoạt phù hợp với thực tiễn; phát huy được trí tuệ tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên và quần chúng; tạo được sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở TT&TT lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI.
 
Với những nỗ lực không ngừng trong nhiệm kỳ qua, Ban giám đốc, cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan đã tạo được uy tín của Ngành đối với xã hội và doanh nghiệp; được Chính phủ, Bộ, tỉnh tặng thưởng nhiều bằng khen cho tập thể và cá nhân; Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng Nhì giai đoạn từ 2012-2016, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2016; Bộ TT&TT tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2015, 2017,2018, bằng khen của Bộ 2016…Ngoài ra, có 02 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; có nhiều cá nhân đạt giải thưởng cao trong Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ VII, VIII;03 cá nhân được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo; 01 cá nhân được Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” và được UBND tỉnh tặng giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ…
 
20200608-Nam-12.jpg
 
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.
 
Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó quán triệt và thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung xây dựng đội ngũ vững về chính trị, giỏi về chuyên môn. Bám sát chức năng, nhiệm vụ của ngành để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên cơ sở giữ vững đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Phấn đấu đưa sự nghiệp thông tin và truyền thông của tỉnh tiếp tục phát triển đạt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); thực hành tiết kiệm; phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu một cách có hiệu quả. Giữ vững Chi bộ trong sạch, vững mạnh theo hướng không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ, đảng viên; xây dựng đơn vị có đời sống văn hóa tốt và các đoàn thể chính trị vững mạnh xuất sắc.
 
Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Sở TT&TT phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên các năm đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên học tập, quán triệt các Văn kiện của Đảng; phát triển từ 04-05 đảng viên mới; lãnh đạo chính quyền, đoàn thể luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cơ quan đạt chuẩn văn hóa; các tổ chức đoàn thể hàng năm đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
20200608-Nam-13.jpg
 
Ban Chấp hành khóa mới ra mắt và nhận nhiệm vụ.
 
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí, trong đó đồng chí Phạm Hồng Quảng – Giám đốc Sở TT&TT đảm nhiệm chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Thị Ngọc Quyên – Phó Giám đốc Sở TT&TT đảm nhiệm chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội cấp trên./.

Lê Thị Thủy (Sở TT&TT Quảng Nam)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)