Tập huấn Hệ thống quản lý văn bản điều hành trên mạng Internet

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 15/5, Sở TT&TT Bắc Giang phối hợp với Công ty Cổ phần Tin học Tân Dân tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn Quản trị hệ thống quản lý văn bản (QLVB) điều hành trên mạng Internet và sử dụng Hệ thống theo dõi nhiệm vụ Tỉnh ủy giao cho các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Giang cho các cán bộ, chuyên viên CNTT, thuộc Văn phòng Tỉnh ủy; các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Các huyện ủy, thành ủy; Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.


20200515-l30.jpg

Các học viên tham dự lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên được chuyên gia của Công ty Cổ phần Tin học Tân Dân truyền đạt gồm các nội dung: Quản trị hệ thống quản lý văn bản điều hành trên mạng Internet; Sử dụng hệ thống theo dõi nhiệm vụ Tỉnh ủy giao cho các cơ quan Đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Giang.

 Phần mềm Hệ thống quản lý văn bản điều hành trên mạng internet trong các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Giang được thực hiện theo cơ chế đăng nhập một lần (SSO- Single Sign On), cho phép người sử dụng chỉ đăng ký duy nhất một tài khoản trên phần mềm để đăng nhập và sử dụng các ứng dụng được tích hợp trên phần mềm như: QLVB điều hành công việc, Theo dõi nhiệm vụ, Quản lý tài liệu cuộc họp, Thư điện tử công vụ. Đặc biệt, hệ thống này ngoài gửi, nhận liên thông nội bộ trong khối Đảng còn thực hiện gửi, nhận liên thông với hệ thống QLVB điều hành công việc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 
Qua Hội nghị tập huấn giúp cho các học viên được giao nhiệm vụ quản trị Hệ thống của đơn vị bám sát các nội dung chuyển giao quản trị sau khi đưa vào vận hành, sử dụng Hệ thống tại đơn vị đạt được hiệu quả nhất trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, góp phần tạo bước chuyển biến rõ nét trong phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh, từng bước hoàn thiện xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới xây dựng Chính phủ số là một trong những mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 433-NQ/TU ngày 04/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025.
 

Vân Khánh (Sở TT&TT Bắc Giang)

Từ khóa: Tập huấn, CNTT, cơ quan Đảng, MTTQ, Bắc Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)