V/v hoãn tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến nghiệp vụ về công tác thông tin tuyên truyền năm 2020 của Bộ TTTT


Kính gửi:
 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.
         
Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 21/4/2020, Trung tâm Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi Công văn số 182/TTTT-TT về việc mời Quý đơn vị tham dự Hội nghị tập huấn, phổ biến nghiệp vụ về công tác thông tin tuyên truyền năm 2020 của Bộ TTTT.
 
Tuy nhiên, do chương trình công tác của Bộ có thay đổi đột xuất, nên Bộ TTTT xin thông báo hoãn tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến nghiệp vụ về công tác thông tin tuyên truyền năm 2020 của Bộ TTTTdự kiến tổ chức vào 08h00, thứ 3, ngày 28/4/2020.
 
Thời gian tổ chức lại Hội nghị sẽ được thông báo sớm tới các đại biểu đã đăng ký tham dự.
 
Trường hợp cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý đơn vị liên hệ Trung tâm Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông (ông Lê Quang Sơn – Trưởng phòng Thông tin - Điện thoại: 0903.432.554).
 
Trung tâm Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo./.

Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)