Hoãn thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019


Hội đồng thi tuyển công chức Khối cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 trân trọng thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 nội dung sau:
 
Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội, Hội đồng thi tuyển công chức quyết định hoãn vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019 (Thời gian dự kiến trước đây là: 8h00, ngày 08/4/2020). Thời gian thi sẽ thông báo sau.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)