Bộ TT&TT khuyến cáo đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 26/3/2020, Văn phòng Bộ TT&TT đã ban hành công văn số 230/VP-TKTH về việc khuyến cáo đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT.


20200326-l10.jpg

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT thực hiện nghiêm túc theo quy định về việc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang tại nơi làm việc hoặc khi tham gia các cuộc họp, buổi làm việc, nơi công cộng

Nội dung công văn nêu rõ: Tiếp theo Văn bản số 196/VP-TKTH ngày 18/3/2020 của Văn phòng Bộ TT&TT gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 23/3/2020, Văn phòng Bộ đã tiến hành khảo sát sơ bộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tòa nhà các Cục: Tần số Vô tuyến điện, Viễn thông, Báo chí. Căn cứ kết quả khảo sát, Văn phòng Bộ nhận thấy vẫn còn tình trạng thực hiện chưa nghiêm túc các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trên cơ sở đó, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hạn chế thấp nhất sự lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC và NLĐ), đề nghị các đơn vị khuyến cáo tới toàn thể CBCCVC và NLĐ trong đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại trụ sở cơ quan, nơi làm việc, cụ thể:
Tại nơi làm việc, người lao động cần thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân để phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống COVID-19.
 
Nên ăn sáng tại nhà hoặc tại bếp ăn tập thể của cơ quan (nếu có); ăn trưa tại bếp ăn tập thể của cơ quan (nếu có); hạn chế tối đa ăn sáng, ăn trưa ở bên ngoài để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tại bếp ăn tập thể của cơ quan, cần sắp xếp bàn ăn, chỗ ngồi đảm bảo thông thoáng; nên chia ca khi tổ chức ăn tại bếp ăn tập thể để giảm tải số lượng người đồng thời có mặt trong phòng.
 
Thực hiện nghiêm túc theo quy định hoặc theo yêu cầu về việc đeo khẩu trang tại nơi làm việc hoặc khi tham gia các cuộc họp, buổi làm việc, nơi công cộng.
 
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng mọi hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong "ít nhất hai tuần tới".
 
Ngoài ra, đề nghị các đơn vị quán triệt tới toàn thể CBCCVC và NLĐ thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, khuyến cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống COVID-19, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông (tại văn bản số 196/VP-TKTH ngày 18/3/2020) và của chính quyền địa phương đối với việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Xuân Lộc

Từ khóa: Bộ TT&TT, Covid-19, CNTT, khuyến cáo

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)