Tạm dừng hoạt động 3 tên miền của Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam

(Mic.gov.vn) - 

Theo đề nghị của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, ngày 26/2/2020, Trung tâm Internet Việt Nam đã tạm dừng hoạt động các tên miền www.goldgame.vnwww.103.vn,  www.103.com.vn cấp cho Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam do vi phạm trong hoạt động quảng cáo, giới thiệu trò chơi điện tử  G2 trên mạng khi chưa được cấp giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 9 Điều 34 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.


20200310-l10.jpg

Tên miền của Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam bị tạm ngưng hoạt động vì vi phạm các hoạt động quảng cáo, giới thiệu trò chơi điện tử trực tuyến

Qua nắm bắt tình hình và nội dung thông tin phản ánh từ báo chí, trên website www.goldgame.vn của Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử bước đầu phát hiện Công ty này đang có một số biểu hiệu vi phạm quy định trong hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và có dấu hiệu lợi dụng Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng, số 448/GP-BTTTT cấp ngày 18/10/2019 và Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng, số 210/GCN-PTTH&TTĐT cấp ngày 01/11/2019 đã được cấp (không phải là giấy phép để phát hành game 103) để quảng cáo, giới thiệu về trò chơi điện tử G2 trên mạng "Game 103 - dự đoán có thưởng" của Công ty và truyền thông, quảng bá cho các hoạt động khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Sau khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm của Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã 04 lần có văn bản yêu cầu người đại diện theo pháp luật của Công ty lên làm việc và báo cáo về hoạt động quảng cáo, giới thiệu về trò chơi điện tử G2 trên mạng "Game 103 – dự đoán có thưởng" không phép của Công ty. Tuy nhiên, Công ty đã không chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 
Vì vậy, ngày 26 tháng 02 năm 2020, Cục đã có văn bản đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam tạm dừng hoạt động các tên miền www.goldgame.vnwww.103.vn,  www.103.com.vn đã cấp cho Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam. Đồng thời, Cục sẽ tiến hành các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với sai phạm của Công ty trong hoạt động quảng cáo trò chơi điện tử khi chưa được cấp phép quy định tại Khoản 9 Điều 34 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.
 

Nguồn: Cục PTTH&TTĐT

Từ khóa: trò chơi điện tử G2, G3, G4

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)