Triển khai đợt vận động nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019

(Mic.gov.vn) - 

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành kế hoạch triển khai đợt vận động các tổ chức, cá nhân nhắn tin ủng hộ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 từ 00h00 ngày 19/8/2019 đến 24h00 ngày 31/12/2019.


Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 tại cuộc họp về chuẩn bị Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019; Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức đợt vận động các tổ chức, cá nhân nhắn tin ủng hộ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 từ 00h00 ngày 19/8/2019 đến 24h00 ngày 31/12/2019. Cụ thể:
 
1. Tên đợt vận động: “Cả nước chung tay vì người nghèo”.
 
2. Mục tiêu vận động: Tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân thông qua nhắn tin, ủng hộ nguồn lực, chung tay thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
 
3. Thời gian triển khai: Từ 00h00 ngày 19/8/2019 đến hết 24h00 ngày 31/12/2019.
 
4. Phương án sử dụng đầu số và giá trị tin nhắn:
 
Số dịch vụ nhắn tin: 1408
 
Nội dung cú pháp nhắn tin: VNN n (Trong đó, n là số lần ủng hộ 20.000 đồng)
 
Giá trị ủng hộ: 20.000 đồng nhân n lần.
 
Tên tổ chức gửi tin nhắn (Sender) đến các thuê bao di động để vận động đóng góp: Bo TTTT
 
Nội dung tin nhắn gửi đến các thuê bao di động để vận động đóng góp: "Bộ TTTT, Bộ LĐTB&XH, UBTW MTTQVN vận động đóng góp vì người nghèo qua tin nhắn. Quý vị ủng hộ người nghèo, hãy soạn: VNN n gửi 1408 (Trong đó, n là số lần ủng hộ 20.000 đồng). Mỗi tin nhắn Quý vị đóng góp 20.000 đồng nhân n lần vì người nghèo, trong đó n giới hạn từ 1 đến 100. Điện thoại hỗ trợ: 19001530. Website:1400.vn. Trân trọng cảm ơn". 
 
Nội dung tin nhắn cảm ơn thuê bao đã nhắn tin ủng hộ: “Cảm ơn Quý vị đã ủng hộ số tiền là “20.000 đồng nhân n lần” vì người nghèo”.

PV

Lượt truy cập: 451

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)