Tổng hợp Báo chí viết về ngành TT&TT tuần 24

(Mic.gov.vn) - 

Thủ tướng chỉ đạo xử lý một số vấn đề báo chí phản ánh, Bộ TT&TT ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí, ra mắt mạng xã hội du lịch đầu tiên của người Việt…là những vấn đề nổi bật về Ngành được các báo phản ánh trong tuần 24/2019.


20190614-Nam-1.jpg
Khách hàng hào hứng với dịch vụ khai báo eSIM của MobiFone
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

VIỄN THÔNG
 

BÁO CHÍ
 

XUẤT BẢN 
 

TỔNG HỢP
 
Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.

 

HN (Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)