NXB TT&TT: Lấy “Văn hóa” làm nền tảng, “Đoàn kết” làm trụ cột phát triển bền vững

(Mic.gov.vn) - 

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (NXB TT&TT) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ TT&TT; tiền thân là NXB Bưu điện được thành lập ngày 12/8/1997. Trong chặng đường hơn 20 năm xây dựng, phát triển, NXB đã xác định rõ mục tiêu lấy "Văn hóa" làm nền tảng, "Đoàn kết" làm trụ cột phát triển bền vững để xây dựng đơn vị, tạo được một sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị, đưa NXB phát triển lên một tầm cao mới.


NXB TT&TT là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ TT&TT theo Quyết định số 1201/QĐ-BTTTT ngày 20/7/2017, thực hiện chức năng xuất bản các xuất bản phẩm về thông tin và truyền thông phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và các xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

20190604-l1.jpg

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo và Thứ trưởng Phạm Hồng Hải trao Cờ thi đua của Bộ TT&TT cho NXB TT&TT năm 2018

Nhận thức rõ về vai trò quan trọng, vị trí chiến lược của biển, đảo nước ta hiện nay, NXB đã chủ trì, xuất bản nhiều cuốn sách có giá trị cao, khẳng định một đất nước Việt Nam độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ trên bản đồ thế giới. Điển hình là cuốn sách: Chủ quyền quốc gia Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua tư liệu Việt Nam và nước ngoài (bằng tiếng Việt và tiếng Anh). Cuốn sách đã tập hợp và hệ thống hóa nguồn thư tịch, tư liệu khá phong phú, cũ và mới, của Việt Nam và nước ngoài, đặc biệt những tư liệu mới sưu tầm ở các địa phương có liên quan đến việc Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử đã quản lý, bảo vệ và khai thác quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mỗi tư liệu đều lưu giữ lịch sử khí phách, khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay và minh chứng thuyết phục, sinh động về chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cuốn sách: Yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc và chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Có thể nói, đây là cuốn sách đầu tiên viết một cách cặn kẽ, hệ thống và đầy đủ những thông tin liên quan đến “đường lưỡi bò”. Cuốn sách được xuất bản nhằm góp phần đưa ra những căn cứ khoa học phản bác sự phi lý, phi pháp và phản khoa học của yêu sách "đường lưỡi bò"; đồng thời khẳng định chủ quyền lịch sử lâu đời của Việt Nam trên Biển Đông cũng như đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
 
Bên cạnh đó, NXB đã phối hợp được với các chuyên gia tổ chức bản thảo, xuất bản và phát hành các bộ sách tuyên truyền về kỷ niệm quan hệ ngoại giao với Lào, Campuchia, Ấn Độ, Nhật Bản,… các bộ sách trên được đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước quan tâm.
 
Đặc biệt nhân dịp kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, NXB đã phối hợp với Hội Hữu nghị Việt - Nhật xuất bản cuốn sách: Kyojinka: tăng cường năng lực quốc gia ứng phó thảm họa ở Nhật Bản, châu Á và thế giới, cuốn sách do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Nhật Bản viết Lời giới thiệu. Nội dung cuốn sách gồm các bài viết và tư liệu quý giá của một số nhà chính trị lớn, học giả và tổ chức nghiên cứu chính sách nổi tiếng của Nhật Bản về ứng phó với thảm họa thiên tai - một chủ đề có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết đối với mọi quốc gia, vùng lãnh thổ trong thời đại ngày nay. Cuốn sách được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng, đây là một tài liệu quan trọng mà tất cả người dân đều nên đọc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận xét: “Kyojinka: Tăng cường Năng lực Quốc gia Ứng phó Thảm họa ở Nhật Bản, Châu Á và Thế giới là một cuốn sách quý dành cho bạn đọc Việt Nam”.
 
Trong năm 2018, NXB thực hiện cấp quyết định xuất bản đạt 600 xuất bản phẩm, trong đó 450 đầu sách in và sách điện tử, bằng 102% so với năm 2017, tăng 9% so với kế hoạch đề ra (600/550 xuất bản phẩm). Tổng thu hoạt động xuất bản ước đạt: 15,5 tỷ đồng vượt 3% so với kế hoạch đề ra và bằng 107% so với năm 2017.
 
Nội dung sách và các xuất bản phẩm luôn đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ của Nhà xuất bản, đúng định hướng chính trị tư tưởng của Đảng, pháp luật của Nhà nước và định hướng chiến lược phát triển ngành TT&TT, phục vụ sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước; đáp ứng yêu cầu phổ biến kiến thức, góp phần nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực ngành TT&TT, nâng cao dân trí, phục vụ sát thực quá trình hiện đại hóa mạng lưới, phát triển đa dịch vụ, hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, đổi mới quản lý nhà nước. Các xuất bản phẩm của NXB ngày càng được đông đảo bạn đọc trong và ngoài ngành tín nhiệm và tin cậy, được Bộ TT&TT; Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao.
 
Đối với sách điện tử, năm 2018, NXB đã thực hiện được trên 160 đầu sách; tham gia hội thảo khoa học “Thách thức nhân lực cho cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông”; Hội thảo “Nâng cao đội ngũ cán bộ biên tập xuất bản trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” do NXB Chính trị quốc gia phối hợp với Học viện Báo chí - Tuyên truyền tổ chức;… Ngoài ra, NXB đã đăng ký Đề án "Xây dựng chương trình quốc gia xuất bản các loại sách thiết yếu về chính trị - xã hội và văn hóa” trình Lãnh đạo Bộ và thuyết minh cơ sở và tính khả thi về số lượng đầu sách thuộc Đề án; Tích cực tham gia Hội chợ triển lãm, giới thiệu sách trong và ngoài nước và tổ chức 02 buổi tọa đàm tại Hội sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 và Hội sách Hà Nội năm 2018,…
 
Bên cạnh công tác chuyên môn, nhiều cán bộ của NXB đã say mê, nhiệt tình tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến trong công tác quản lý, biên tập và phát hành, tiết kiệm thời gian và nguyên vật liệu, giảm chi phí, đề xuất đổi mới quy trình, lề lối làm việc, tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các phòng, ban, chi nhánh để năng suất và hiệu quả công việc.
 
Không chỉ vậy, NXB đã chủ trì, triển khai nhiệm vụ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật “Định mức hoạt động xuất bản (không bao gồm hoạt động tổ chức bản thảo, phát hành xuất bản phẩm)” theo Quyết định số 1609/QĐ-BTTTT ngày 04/10/2018 của Bộ TT&TT. Tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Nhà xuất bản, gồm 03 tài liệu hệ thống, 4 quy trình hệ thống và 13 quy trình (quy định) chuyên môn nghiệp vụ; Rà soát, hoàn thiện quy định về đánh giá xếp loại lao động hàng tháng đối với cán bộ, viên chức NXB. Xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành công việc (KPI).
 
Để có được thành tích trên, tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động thuộc NXB luôn nỗ lực vượt khó, đoàn kết nội bộ, coi trọng xây dựng văn hóa đơn vị làm nền tảng phát triển, xây dựng đoàn kết làm trụ cột vững chắc; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, luôn chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần CBVC; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ viên chức, xác định được tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu vươn lên nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh, phát triển bền vững.
 
Song song với đó, NXB đã tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, bổ sung nhân lực cho các Phòng, Ban, Chi nhánh. Phân cấp và giao quyền chủ động cho các phòng, ban, chi nhánh, nhằm tăng cường năng lực hoạt động của đơn vị và phù hợp với cơ chế mới. Phát huy tinh thần lao động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, vượt mọi khó khăn thử thách để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh.
 
Đặc biệt, NXB rất chú trọng xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ viên chức có bản lĩnh, chuyên nghiệp, năng động và tận tâm với nghề; từng bước quảng bá thương hiệu và xây dựng văn hóa đơn vị nhằm xây dựng hình ảnh một NXB mẫu mực trong hệ thống các NXB. Và phương châm hành động xuyên suốt của NXB là lấy "Văn hóa" làm nền tảng, "Đoàn kết" làm trụ cột phát triển bền vững để xây dựng đơn vị, tạo được một sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị, đưa NXB TT&TT ngày càng phát triển bền vững vươn lên một tầm cao mới.
 
Ghi nhận thành tích đã đạt được, trong năm 2018, NXB đã vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TTgiai đoạn 2016 - 2017. Năm 2018, NXB vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Bộ TT&TT.

 

 

Đài Sơn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 8)