Danh sách công chức đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức của Cục Bưu điện Trung ương năm 2019 tại khu vực Hà Nội


Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm./.


Tệp đính kèm:

Cục Bưu điện Trung ương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)