Khẩn trương lựa chọn, tôn vinh các điển hình tiên tiến ngành TT&TT năm 2018

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 11/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã chủ trì cuộc họp Ban tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.


20191103-ta1.jpg 

Toàn cảnh buổi họp

Tại buổi họp, ông Phạm Minh Tiến, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng đã báo cáo khái quát kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018. Theo đó, Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của các phong trào thi đua yêu nước và hiệu quả thiết thực của việc biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Qua đó khơi dậy tính tự giác, sức sáng tạo, tinh thần chủ động và để phong trào thi đua yêu nước thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2019 và các năm tiếp theo. Đồng thời, thông qua việc trao đổi kinh nghiệm xây dựng các mô hình mới, biểu dương các điển hình tiên tiến, suy tôn các tập thể điển hình tiên tiến góp phần khơi dậy, cổ vũ tinh thần sáng tạo, vượt khó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực vươn lên, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất và công tác, thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Cũng tại cuộc họp, các thành viên trong Ban tổ chức đã thảo luận, góp ý một số nội dung về công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đầu mối đơn vị; dự kiến số lượng cá nhân, tập thể được tôn vinh từ đó đưa ra các phương án chuẩn bị, kinh phí thực hiện; lên kế hoạch xây dựng kịch bản video kết quả nổi bật của Ngành năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019...
 
Dự kiến Hội nghị được tổ chức trong khoảng thời gian cuối tháng 3, đầu tháng 4 với sự tham dự của 200 đại biểu bao gồm: đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên Ban Thi đua – khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ; lãnh đạo Công đoàn TT&TT Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ cùng các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến ngành TT&TT.
 
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm, Trưởng ban tổ chức Hội nghị đã chỉ đạo Vụ Thi đua – Khen thưởng chủ trì, khẩn trương gửi công văn nhắc các đơn vị trong ngành đề xuất các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến báo cáo Lãnh đạo Bộ; đồng thời chủ động công tác lựa chọn các điển hình tiêu biểu nhất để tuyên dương trong buổi lễ; đặc biệt, Vụ cần phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ sớm hoàn thiện các khâu tổ chức để Hội nghị diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa./.

Thảo Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)