Tổng hợp Báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 2-8/3/2019

(Mic.gov.vn) - 

Việt Nam triển khai IPv6 top đầu ASEAN, thứ 6 Châu Á – TBD, doanh nghiệp viễn thông nhập cuộc đua thanh toán không tiền mặt…là những vấn đề nổi bật được các báo phản ánh về Ngành trong tuần.

 

20190308-Nam-6.jpg
 
Dùng tài khoản viễn thông để thanh toán các dịch vụ viễn thông và các dịch vụ giá trị gia tăng sẽ tạo đột phá về việc thanh toán không dùng tiền mặt.
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

VIỄN THÔNG
 

BÁO CHÍ
 

TỔNG HỢP
 
Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.

HN (Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)