Phú Thọ: Nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành TT&TT phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 21/1/2019, Sở TT&TT Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Hồ Đại Dũng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương thường trú tại tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành, thị; lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, phát hành sách trên địa bàn tỉnh.


20192301-ta1.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong năm 2018.

Đồng chí Hồ Đại Dũng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, ngành Thông tin và Truyền thông phải xác định, thể hiện rõ vai trò và tầm quan trọng của ngành trong sự phát triển chung của tỉnh. Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò quản lý nhà nước để làm tốt hơn công tác tham mưu cho UBND tỉnh về các lĩnh vực chuyên môn. Đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý báo chí và mạng xã hội. Kịp thời nắm bắt, phản ánh những thông tin và triển khai các giải pháp giúp tỉnh xử lý có hiệu quả các thông tin sai lệch, phiến diện về tỉnh.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định vai trò của công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính của tỉnh. Đồng chí lưu ý việc đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin phải đi kèm với bảo mật thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc ổn định, thông suốt, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.
 
Đồng chí nhấn mạnh, Sở Thông tin và Truyền thông cần sớm tham mưu cho UBND tỉnh về Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ để triển khai thực hiện.
 
20192301-ta2.jpg
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng trao tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng đã trao tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 1 tập thể, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018.
 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 11 cá nhân thuộc Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành, thị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018.
 
Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước và thúc đẩy lĩnh vực Thông tin và Truyền thông phát triển. Lĩnh vực bưu chính, viễn thông phát triển ổn định và tăng trưởng tốt. Trên địa bàn hiện có 14 doanh nghiệp bưu chính, tăng 4 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Mạng lưới các điểm bưu điện - văn hóa xã tiếp tục phát huy vai trò, phục cụ tốt công tác tuyên truyền. Lĩnh vực viễn thông tiếp tục phát triển mạnh, đặc biệt là hạ tầng và dịch vụ truyền hình. Tổng doanh thu lĩnh vực bưu chính, viễn thông ước đạt 2.149 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 120 tỷ đồng.
 
20192301-ta3.jpg
 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Hùng Sơn tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018
 
Công nghệ thông tin tiếp tục là động lực, hạ tầng cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý điều hành trong các cơ quan nhà nước được đẩy mạnh. Trong năm, Sở đã cung cấp 5.806 thư điện tử công vụ cho các tập thể, cán bộ công chức và cơ quan nhà nước; cấp 942 chữ kí số cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo cấp phòng, kế toán trong các cơ quan nhà nước. Các sở, ngành, huyện thị đã tích cực đưa vào sử dụng hệ thống một cửa điện tử. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh duy trì sử dụng hệ thống một cửa điện tử tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.
 
20192301-ta4.jpg
 
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Kim Quyền tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018
 
Công tác quản lý báo chí được tăng cường. Hoạt động thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở được thực hiện hiệu quả. Cổng Thông tin điện tử tỉnh hoạt động ổn định, cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành, thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh, hệ thống các dịch vụ công, dịch vụ hành chính công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hệ thống thông tin truyền thông cơ sở được tiếp tục được đầu tư. Tỷ lệ phủ sóng phát thanh của đài cấp huyện đạt trung bình 91%.
 
Năm 2019, ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý trên các lĩnh vực. Trong đó chú trọng đảm bảo an toàn an ninh thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát. Triển khai nhân rộng mô hình chính quyền điện tử cấp huyện. Đảm bảo doanh thu lĩnh vực bưu chính, viễn thông đạt 2.300 tỷ đồng; cung cấp 100% các dịch vụ hành chính công của tỉnh theo hình thức trực tuyến ở mức 2, trên 900 dịch vụ mức 3, 190 dịch vụ mức 4. Quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí - xuất bản trên địa bàn, phấn đấu tổng doanh thu từ hoạt động in, phát hành đạt 150 tỷ đồng.

Khánh Trang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)