Danh sách giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông


 
GIẤY PHÉP THỬ NGHIỆM MẠNG VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
 
STT
Tên doanh nghiệp
Số GP
Loại dịch vụ
Ngày cấp
Ngày hết hạn
Ghi chú
 
1
Công ty TNHH Truyền hình kỹ thuật số Miền Nam
243/GP-CVT
Di động mặt đất công nghệ T-DMB
17/4/2017
17/4/2018
Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Đà Nẵng
 

Nguồn: Cục Viễn thông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)