Thanh Hóa tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và công tác thông tin đối ngoại năm 2018

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 21/9/2018, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí và công tác thông tin đối ngoại. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Uy - Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu– Phó Cục trưởng Cục Báo chí; đồng chí Lê Văn Nghiêm - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách & Phát triển truyền thông; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; người phát ngôn của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.


20180924-m01.jpg
 
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa khẳng định, trong những năm qua, cùng với việc tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có sự quan tâm rất lớn đến hoạt động báo chí và hoạt động thông tin đối ngoại, đặc biệt là vấn đề phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí. Do đó hoạt động báo chí ở tỉnh Thanh Hóa đã có những bước phát triển rõ nét, hầu hết các Sở, ngành, địa phương đều đã có sự phân công cụ thể trách nhiệm của người phát ngôn, chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý kịp thời thông tin báo chí nêu. Trên cơ sở đó đã giúp cho các cơ quan báo chí tiếp cận được với nguồn tin chính thống một cách chuẩn xác, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; phát hiện và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, định hướng dư luận xã hội; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, phê phán các biểu hiện tiêu cực đồng thời quảng bá sâu rộng hình ảnh về đất và người Xứ Thanh đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần quan trọng vào công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua ở một số đơn vị, địa phương vẫn chưa thực hiện đúng quy định về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, có đơn vị e ngại, né tránh việc tiếp xúc và trả lời báo chí, để báo chí không tiếp cận được nguồn tin chính thống để đưa tin, dẫn đến hiện tượng nhiễu thông tin, thông tin một chiều.
 
Tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu – Phó Cục trưởng Cục Báo chí đã trực tiếp trao đổi những nội dung cơ bản của Luật Báo chí năm 2016 liên quan đến quyền và nghĩa vụ của nhà báo, quyền và nghĩa vụ các các cơ quan, tổ chức trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; kỹ năng công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và trả lời phỏng vấn báo chí; Đồng chí Lê Văn Nghiêm - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông, nguyên Cục Trưởng Cục Thông tin đối ngoại đã giới thiệu những nội dung cơ bản về công tác thông tin đối ngoại; nội dung và sự cần thiết của hoạt động truyền thông nhà nước trong giai đoạn phát triển hiện nay. Đây là những nội dung hết sức hữu ích giúp cho những người làm công tác phát ngôn, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước có thể áp dụng một cách hiệu quả trong quá trình chỉ đạo, tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị, địa phương.
 
Kết luận lớp tập huấn, đồng chí Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đồng chí được giao nhiệm vụ là người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo trong quá trình tiếp và làm việc với báo chí, nhằm cung cấp cho báo chí những nguồn thông tin chính thống, kịp thời, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Song song với việc thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin bao chí, đề nghị các đơn vị quan tâm và đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, nhằm tuyên truyền, quảng bá rộng rãi hình ảnh của tỉnh đến bạn bè trong nước và quốc tế, xây dựng và thiết lập hình ảnh Thanh Hóa thân thiện và hấp dẫn trong lòng du khách.

Lương Thị Hiền

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)