Sở TT&TT Hải Dương tổ chức tập huấn về hoạt động in và phát hành

(Mic.gov.vn) - 

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động in, xuất bản và phát hành trên địa bàn tỉnh Hải Dương, sáng ngày 14/9, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hải Dương tổ chức Hội nghị tập huấn về hoạt động in và phát hành xuất bản phẩm năm 2018.


Tham dự hội nghị có: Lãnh đạo Sở TT&TT, lãnh đạo các phòng, cán bộ, công chức thuộc Sở; Đại diện Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Công chức phụ trách văn hoá - thông tin các xã, phường, thị trấn; Chủ các cơ sở in và cơ sở phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
 
20180917-m03.jpg
 
Ông Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở TT&TT Hải Dương phát biểu khai mạc hội nghị
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở TT&TT Hải Dương nhấn mạnh, hoạt động xuất bản, in và phát hành thuộc lĩnh vực văn hóa, tư tưởng thông qua việc phổ biến những xuất bản phẩm đến nhiều người nhằm giới thiệu tri thức thuộc các lĩnh vực của đời sống xã hội, giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân. Hoạt động xuất bản, in và phát hành cũng một là kênh thông tin quan trọng để tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, phát triển văn hóa và kinh tế, nâng cao dân trí, đời sống tinh thần của nhân dân.
 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 100 cơ sở in, hơn 300 cơ sở dịch vụ photocopy và gần 60 cơ sở phát hành. Hoạt động xuất bản, in và phát hành trên địa bàn tỉnh đang phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, góp phần tích cực phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự điều hành của chính quyền và đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.
 
Tuy nhiên, hoạt động xuất bản, in và phát hành vẫn còn có nhiều tồn tại, bất cập như: một số xuất bản phẩm có nội dung không lành mạnh và việc in lậu, in trái phép vẫn chưa được ngăn chặn triệt để; nhiều cơ sở chưa thực hiện nghiêm việc xin cấp giấy phép hoạt động in, đăng ký tờ khai hoạt động cơ sở in, khai báo hoạt động cơ sở photocopy; việc nộp lưu chiểu của các đơn vị được cấp phép xuất bản chưa đảm bảo đúng quy định... Vì vậy, việc tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn các văn bản quản lý nhà nước về hoạt động in và phát hành xuất bản phẩm là rất cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, in và phát hành cũng như nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong việc thực hiện các quy định của nhà nước về xuất bản, in, phát hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xuất bản, in và phát hành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và nâng cao dân trí trên địa bàn tỉnh.
 
20180917-m04.jpg
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Vũ Văn Vở, Phó Giám đốc Sở TT&TT Hải Dương phổ biến một số điểm mới của Luật Xuất bản 2012, các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương và của tỉnh; bà Đỗ Thị Hồng Chinh, Phó Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở TT&TT truyền đạt các nội dung Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; ông Lã Hoài Văn, Phó Chánh Thanh tra Sở TT&TT giới thiệu một số điều quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản, in và phát hành.
 
Thông qua hội nghị, các đại biểu đã được trang bị kiến thức, hiểu sâu hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trao đổi, thảo luận, làm rõ các nội dung có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành để thực hiện tốt các quy định mới của pháp luật có liên quan./.
 

Tin và ảnh: Trần Hương - Trọng Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)