Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá tài sản của Cục Bưu điện Trung ương


Cục Bưu điện Trung ương vừa có Quyết định số 832/QĐ-CBĐTW ngày 6/8/2018 về việc phê duyệt kết quả đấu giá tài sản của Cục Bưu điện Trung ương với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên người trúng đấu giá: Nguyễn Quang Thủy.
- Số CMND: 030055000071 cấp ngày 03/2/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú
- Địa chỉ: Tổ 1, Phường Trần Phú, Quận Hoàng mai, Hà Nội
- Điện thoại: 0913224186
- Tài khoản: 1240201175908 mở tại Agribank chi nhánh Hoàng Mai
2. Chi tiết tài sản đấu giá:
 
STT
Tên tài sản đấu giá
Năm sử dụng
Số lượng
1
Xe ô tô NISSAN, BKS: 51F-2294, 15 chỗ
1995
1
2
Xe ô tô MAZDA (626),BKS: 51A-3576, 5 chỗ
1995
1
3
Xe ô tô SUZUKI, BKS: 31A-4920, 6 chỗ
2001
1
 
 
 
 
 
3. Giá bán của 03 xe ô tô: 103.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh ba triệu đồng chẵn./.).
 
Chi tiết trong file Quyết định đính kèm.

Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)