Đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông


 Ngày 17/7/2018, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Phan Tâm đã ký văn bản số 2305/BTTTT-CVT về việc đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi tới các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Toàn bộ văn bản số 2305/BTTTT-CVT được tải về theo file đính kèm.


Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)