Bưu điện Việt Nam sẽ có các chương trình bảo hiểm rủi ro thiên tai cho người dân

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 28/6 tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) và Tổng cục Phòng chống thiên tai đã ký thỏa thuận hợp tác. Theo đó, hai đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động thực hiện phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả sau thiên tai thông qua hệ thống bưu điện.


Hai bên sẽ xây dựng chương trình hợp tác theo kế hoạch hàng năm của mỗi bên và hoạt động cụ thể trong từng công việc phối hợp. Phối hợp xây dựng chương trình thông tin, truyền thông về phòng chống thiên tai, trên cơ sở khai thác thế mạnh của BĐVN trong các sự kiện, hội nghị, hội thảo của mỗi bên và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Phòng chống thiên tai sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ có lợi thế của BĐVN trong công tác quản lý, điều hành phòng ngừa, ứng phó với thiên tai trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật; Hợp tác xây dựng, thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền tron phòng chống thiên tai thông qua hệ thống dịch vụ, mạng lưới bưu chính và trên các kênh truyền thông khác là thế mạnh của BĐVN. Đồng thời phối hợp trao đổi thông tin, xây dựng ấn phẩm truyền thông nhằm nâng cao nhận thức người dân về phòng chống thiên tai trên cơ sở phát huy thế mạnh của BĐVN.
 
Tổng cục Phòng chống thiên tai cũng nghiên cứu sử dụng dịch vụ sẵn có của BĐVN như: dịch vụ hành chính công; dịch vụ bưu chính chuyển phát trong nước và quốc tế; dịch vụ thiết kế và sản xuất ấn phẩm Tết; phát hành báo chí; in ấn; điện hoa, quà tặng; bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ; gửi tiền tiết kiệm, dịch vụ cho vay tiêu dùng đối với công chức, viên chức và người lao động). Trong đó, hai bên ưu tiên triển khai tập trung dịch vụ tuyên truyền và dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ (bảo hiểm công trình phòng chống thiên tai: đê, đập, kè..)... 
 
Đặc biệt, Tổng cục Phòng chống thiên tai sẽ phối hợp với BĐVN xây dựng và đề xuất các chương trình, dự án bảo hiểm rủi ro thiên tai cho người dân, đặc biệt là người dân tại các tỉnh/thành phố hay xảy ra thiên tai (lũ lụt, bão, sạt lở đất, lũ quét, hạn hán...) để góp phần nâng cao hiệu quả khắc phục và đảm bảo đời sống của người dân sau thiên tai.
 
Thời gian tới, Tổng công ty BĐVN sẽ tăng cường phối hợp với Tổng cục Phòng chống thiên tai xây dựng, triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai thông qua hệ thống dịch vụ, mạng lưới bưu chính và trên các kênh truyền thông khác là thế mạnh của BĐVN như: Hệ thống màn hình Led, biển tuyên truyền, Poster, tạp chí, sách hướng dẫn, hệ thống loa phát thanh, phong bì, tem bưu chính, tổ chức các lớp giáo dục và tuyên truyền...Hỗ trợ Tổng cục Phòng chống thiên tai thực hiện hoạt động nghiên cứu, điều tra thống kê liên quan đến đánh giá rủi ro thiên tai qua hệ thống các bưu cục, điểm giao dịch bưu điện trên toàn quốc.
 
BĐVN cũng ưu tiên cung cấp dịch vụ bưu chính chuyển phát, phát hành báo chí, in ấn ấn phẩm, quà tặng tem, dịch vụ bảo hiểm và các dịch vụ khác của BĐVN với chính sách ưu đãi trên cơ sở hợp tác toàn diện với Tổng cục Phòng chống thiên tai; Phối hợp với Tổng cục trong việc in và phát hành các ấn phẩm, tài liệu truyền thông về phòng chống thiên tai theo các thỏa thuận cụ thể.
 
Tại Lễ ký thỏa thuận hợp tác, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty BĐVN và ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai đều đánh giá cao sự hợp tác của hai đơn vị lần này. Sự hợp tác của hai đơn vị không chỉ nhằm phát huy tối đa thế mạnh, huy động nguồn lực tổng hợp của mỗi bên để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, mà còn góp phần mang lại lợi ích chung cho xã hội.
 
Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để tạo điều kiện mở rộng phạm vi, quy mô kinh doanh đối với các đơn vị trực thuộc Tổng công ty BĐVN; Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động thực hiện phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả sau thiên tai thông qua hệ thống bưu điện trên toàn quốc.

 

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)