Tổng hợp Báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 23-29/6/2018

(Mic.gov.vn) - 

Việt Nam-Hàn Quốc tăng cường hợp tác về công nghệ thông tin, Bộ TT&TT xếp thứ 2 trong 19 bộ về cải cách thủ tục hành chính, phát hành đặc biệt bộ tem về biển, đảo Việt Nam…là những vấn đề báo chí đưa tin về Ngành trong các ngày từ 23-29/6/2018.


20180629-Nam-1.jpg
 
Trẻ em chọn sách tại Đường sách TPHCM
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

VIỄN THÔNG
 

BÁO CHÍ    

XUẤT BẢN

BƯU CHÍNH

TỔNG HỢP
 
Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.

HN (tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)