Hải Dương: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng tên miền Internet

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 14/6/2018, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hải Dương đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý tên miền Internet và ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2018 với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).


Tham dự hội nghị có lãnh đạo Trung tâm Internet Việt Nam và lãnh đạo các phòng trực thuộc; Lãnh đạo Sở TT&TT và lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; Đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; Đại diện Văn phòng UBND, Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông, Internet; Các tổ chức, cá nhân khai thác, đăng ký và sử dụng tên miền Internet trên địa bàn tỉnh…
 
Hội nghị đã phổ biến Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Trong đó, tập trung hướng dẫn, phổ biến công tác quản lý việc đăng ký và sử dụng tên miền tại Việt Nam; hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, trả lại, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ…
 
20180620-m02.jpg
 
Ông Nguyễn Cao Thắng, Phó Giám đốc Phụ trách Sở TT&TT Hải Dương và ông Trần Minh Tân, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam ký kết chương trình phối hợp.
 
Tại hội nghị, Sở TT&TT Hải Dương và Trung tâm Internet Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2018 gồm các nội dung liên quan đến việc tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài nguyên Internet; bồi dưỡng kiến thức về xu thế và định hướng sử dụng địa chỉ Internet IPv6 và IoT (Internet of Things); rà soát công tác giữ chỗ bảo vệ tên miền của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ dữ liệu chia sẻ tên miền; thanh tra, kiểm tra trang thông tin điện tử sử dụng tên miền quốc tế tại địa bàn; hỗ trợ giải quyết tên miền...
 
Đây là tiền đề quan trọng, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên Internet, nâng cao nhận thức của cộng đồng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người đăng ký, sử dụng tài nguyên Internet và thúc đẩy Internet trên địa bàn tỉnh Hải Dương phát triển./.

Trần Hương (Sở TT&TT Hải Dương)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)